Få all handledning, verktyg, hjälp och stöd som behövs för att komma in på din drömutbildning.
Få all handledning, verktyg, hjälp och stöd som behövs för att komma in på din drömutbildning.

Förberedande utbildning
Inredningsarkitektur & Möbeldesign.
Hur söker jag?

  1. Fyll i ansökningsblanketten
  2. Du kommer att få en epost-bekräftelse på din ansökan
  3. Sedan får du ett antagningsbesked med svarskrav vilket innebär att du, för att behålla din plats på kursen, ska tacka ja (eller nej om du inte önskar din plats) senast det datum som anges i antagningsbeskedet
  4. Du får din faktura efter du har tackat ja till platsen
  5. Om du behöver avsäga dig platsen efter att du har tackat ja debiteras en avgift för administrativa– och uppläggningskostnader på 15% av kursavgiften. Om du avsäger dig din plats när kursen startat återbetalas ingen del av kursavgiften. Studierna ska genomföras under den termin du blivit antagen till. Studieuppehåll kan bara beviljas vid sjukdom styrkt av läkarintyget

Ansök nu >

Ekonomiska villkor

Ekonomiska villkor för FIKs kursutbud

Studieavgift

Studieavgift är den avgift som har fastlagts av FIK att betalas för hela kursen.

Studieavgiften ska vara betald senast vid den på fakturan angivna betalningsdagen. Du får din faktura efter att du tackat ja till platsen.

FIK tillämpar antagningsbesked/kallelse med svarskrav vilket innebär att du, för att behålla din plats på kursen, ska tacka ja (eller nej om du inte önskar din plats) senast det datum som anges i antagningsbeskedet/kallelse.

Om du behöver avsäga dig platsen efter att du har tackat ja debiteras en avgift för administrativa– och uppläggningskostnader på 15% av kursavgiften. Om du avsäger dig din plats när kursen startat återbetalas ingen del av kursavgiften. Studierna ska genomföras under den termin du blivit antagen till. Studieuppehåll kan bara beviljas vid sjukdom styrkt av läkarintyg.

Betalning

Det är alltid kursdeltagaren som har det ekonomiska ansvaret gentemot FIK. Om till exempel din arbetsgivare ska betala och inte fullföljer sitt betalningsansvar gentemot FIK, övergår betalningsansvaret till dig personligen.

Fakturan på studieavgiften ska vara reglerad senast angiven dag. För påminnelse utgår särskild förseningsavgift med 150 kronor samt ränta (referensränta +8%). Betalas inte studieavgiften på angiven förfallodag, kan studieplatsen förklaras förverkad.

Återbetalning av studieavgift

Erlagd studieavgift återbetalas inte vid avbokning efter kursstart. Undantag kan göras vid till exempel långvarig sjukdom, styrkt med läkarintyg. Ansökan om avhopp, styrkt med läkarintyg, görs skriftligen till FIK.

Krav på närvaro

För att erhålla kursintyg krävs minst 80% närvaro på kursen, dvs 80% genomförda och godkända uppgifter.

Studieuppehåll

Studierna skall genomföras under terminen du är antagen till. Vid sjukdom och uppvisande av sjukintyg godkänner vi studieuppehåll till nästkommande termin för den del av kursen som deltagaren inte kan fullfölja. Studieuppehåll godkänns inte av andra skäl.

Inställd kurs

FIK har rätt att ställa in en kurs pga för få anmälda deltagare. Anmäld deltagare kommer att bli erbjuden nya kursdatum alternativt full återbetalning av kursavgift.

Reservation för ändringar

FIK förbehåller sig rätten att göra ändringar.