Få all handledning, verktyg, hjälp och stöd som behövs för att komma in på din drömutbildning.
Få all handledning, verktyg, hjälp och stöd som behövs för att komma in på din drömutbildning.

Förberedande utbildning
Inredningsarkitektur & Möbeldesign.
FAQ – att läsa distans på FIK

De vanligaste frågorna vi får och svaren på dem

Hur läser jag på distans?

På våra kurser sker start och avslut helt online med hjälp av olika digitala plattformar. Här används funktioner för videokonferens, forum, chat och själva kursinnehållet. Kursen är uppdelad i olika kursavsnitt. Kursavsnitten behandlar projekt utifrån olika teman, och har en praktisk uppgift till varje projekt som du ska lösa. Din lösning publicerar du sedan i den digitala plattformen och du får sedan personlig feedback från den kursansvariga.

Samtliga kursdeltagares lösningar och feedback från kursansvariga är tillgängliga för alla kursdeltagare. Under kursen genomförs minst ett schemalagt individuellt video- eller audiosamtal i realtid per vecka.

För vem/vilka passar distansformatet?

Distansformatet passar dig som önskar studera samtidigt som du arbetar. Du har själv stor möjlighet att styra över din egen studietid och kan därför arbeta samtidigt som du studerar. Du kan vara bosatt var som helst i Sverige eller utomlands och samtidigt ta del av en distanskurs på FIK. All kontakt med din kursansvarige och dina kurskamrater sker via digitala plattformar.

Hur många deltagare tar ni in?

Vi tar in 25 kursdeltagare per kurs, max.

Vilka programvaror bör jag behärska?

Det behövs inga specifika förkunskaper utöver datorvana, tillgång till dator (med kamera och mikrofon) och en bra internetuppkoppling.

Vilka programvaror används under kursen?

Vi använder oss av open source programvara till exempel: Slack, Google docs och Pixlr. Om du har tillgång till Photoshop och InDesign är det bra men det behövs inte.

Vem kan gå kursen?

Alla kan gå kursen. Kursen riktar sig mest till de som vill komma in på högskolan sen.

Vad innebär det att hamna på en reservlista?

När en kurs är fullbokad placeras du på en reservlista. Om en deltagare av någon anledning behöver hoppa av innan kursstart kontaktar vi personerna på reservlistan i turordning. Att stå på en reservlista innebär inte att du förbinder dig till något förrän du blir erbjuden en plats och sedan tackar ja.

Läs mer om FIKs ekonomiska villkor.

Är det lägre kvalitet att studera på distans än vanliga kurser?

Nej det är det inte. Du får individuell feedback från den kursansvariga. Det gör att kursen är så nära en privat kurs man kan komma samtidigt som man ändå kan ha kommunikation med sina kurskamrater när man vill. Varje termin gör vi utvärderingar för att ständigt kunna utvecklas.

Kan jag studera från utlandet?

Absolut. Bara du har en bra internetuppkoppling.

Kan jag få studiestöd från CSN när jag läser en distanskurs på FIK?

Nej tyvärr.

Hur ser ni på studieuppehåll?

FIKs policy är att du bara får studieuppehåll vid läkarintyg. Om du är osäker på att hinna med kursen så rekommenderar vi att avvakta och gå kursen när det passar bättre.

Får jag jobb efter en kurs?

Det beror mycket på vad du har för ambition, bakgrund och vilka kontakter du har sedan tidigare. Ibland krävs det fler kurser och ibland räcker det med en kurs för att du ska ha möjlighet att byta karriär.