Få all handledning, verktyg, hjälp och stöd som behövs för att komma in på din drömutbildning.
Få all handledning, verktyg, hjälp och stöd som behövs för att komma in på din drömutbildning.

Förberedande utbildning
Inredningsarkitektur & Möbeldesign.
Hur det funkar

Planering projekt & arbetsprover

Här ser du kursens grovplanering, men saker kan förändras. Vi vet till exempel inte än exakt när arbetsproverna kommer ut eller när de ska vara inne. Även projektsekvensen kan ändras. Kursen avslutas när Hdks och Konstfacks arbetsprover ska vara inlämnat.

Applikationer

Efter du har sökt kursen kommer du att få ett ‘welcome mail’ där du blir ombedd att skapa ett Google account och att installera Slack, det kommer även att skickas en länk till vårt ‘online-klassrum’ i Slack.

Här, i Slack, kommer all kommunikation att ske. I Slack finns det olika kanaler, de kallas för channels, och fungerar som chat rooms, de är skapade och döpta utifrån olika områden. Vi har många kanaler i vårt ‘klassrum’, varje projekt har sin egen kanal, vi har en chatroom för frågor (#help), en för tutorials (#tutorials) och en för announcements (#announcements) och så vidare.

Här är en lista med olika applikationer som vi kommer att använda. Alla applikationer som används är gratis!

 • Slack: här sker vår primära kommunikation
 • Google Drive: här kommer du att spara allt ditt arbete och dina dokument
 • Google Docs: här skapar och läser du alla textdokument
 • Google Slides: här skapar du dina presentationer, en layout med bilder och text
 • Pixlr: här redigerar du dina bilder, programmet liknar Photoshop men kostar ingenting
 • Photoshop Mix: här kan du redigera bilder när du är på språng, den är enklare än Pixlr men fortfarande med ‘lager’ 😊

I slack-kanalen #tutorials hittar du en lista med länkar för att komma igång med de program som vi ska använda. Posta gärna länkar i #tutorials när du stöter på några bra! I #tutorials kan du också byta tips och fråga varandra om hjälp. Om du har problem av teknisk karaktär, kan du fråga Alex, vår ‘technical support person’. Skicka dina frågor i Slack channel #technicalsupport.

Rutiner

Under kursens gång kommer vi att arbeta med flera olika designprojekt, målnings- och skissövningar och arbetsprover, Hdks och Konstfacks mm. Du kommer att arbeta med ett projekt åt gången som bryts ner i hanterbara, överskådliga steg. Alla projekt är praktiska, du kommer att skapa en mängd olika arbeten. Det finns ingen teori, it’s all learning by doing.

Det finns kortare och längre projekt. Ett projekt kan ta mellan en till sex veckor att slutföra och delas upp i veckovisa “sprints”. Varje vecka får du ett dokument med de exakta steg och uppgifter för den aktuella veckan. I chatten kan du ställa frågor kring själva uppgiften och se till att allt är klart och tydligt för dig och att du är redo att sätta igång med ditt skapande.

I slutet av veckan presenterar du allt arbete som du har gjort, du visar och skriver helt enkelt hur långt du har kommit.

I ett schema, ser en typisk vecka ut så här:

Måndag Projektstart
– Veckans uppgifter presenteras i Slack
– Självständigt arbete
Tisdag Självständigt arbete
Onsdag Självständigt arbete
Torsdag Självständigt arbete
Fredag Självständigt arbete

Kursens olika delar

Projektstart/uppgifter

Varje måndag får du veckans uppgifter.

Plats: Slack, Google document

Självständigt arbete

Med självständigt arbete menas den tiden du jobbar på med dina projekt och uppgifterna, själv. Räkna med att det behövs minst 2-4 timmar/dag för att göra kursens uppgifter (minst 10-20 timmar i veckan). När arbetsproverna startar måste du räkna med att lägga ner mer tid, ungefär 5-8 timmar om dagen, om du vill komma in på Konstfack eller Hdk förstås 😊.

Du bestämmer själv när du arbetar, gör så som det passar dig men försök att skapa fungerande rutiner.

Handledning

Du får feedback vid inlämning av uppgifterna. Det som är bra lyfts och du får konkreta förslag på hur du kan ta ditt arbete vidare. Det är viktigt att lämna in uppgifterna i tid om du vill få feedback på ditt arbete.

Plats: Google Slides

Delredovisning

Samla och visa allt ditt arbete i kronologisk ordning, i ett Google slides dokument i Google drive. Se till att sidorna inte är för röriga och för fulla. En fin presentation har en lättillgänglig, tydlig, överskådlig, ren och enkel layout. Behåll mycket vit (bakgrund) och ‘align’ dina bilder och texter. Se till att dina bilder har bra kvalitet, gör de i dagsljus. I Pixlr kan du justera bilderna, till exempel storlek, beskärning och kontrasten.

Delredovisningarna lämnas in varje fredag innan Kl.24.00. Det är viktigt att lämna in delredovisningarna i tid om du vill få feedback på ditt arbete.

Skriv kort om:

 • Temat (vad och varför du valde det eller hur du tolkar det)
 • Din tankegång, process (vad försökte du göra och hur gick det?)
 • Vad nästa steget är, vad du tänker göra härnäst

Plats: Google Slides

Slutredovisning

Samma som en delredovisning men nu presenterar du hela processen, från början till slutresultatet. Gör en snygg presentation i Google Slides.

Slutredovisningarna lämnas in på fredagar innan Kl.24.00. Det är viktigt att lämna in slutpresentationerna i tid om du vill få feedback på ditt arbete.

Skriv kort om:

 • Temat (vad och varför du valde det eller hur du tolkar det)
 • Din tankegång, process (vad försökte du göra och hur gick det?)
 • Din slutgiltiga möbel/design och hur den tolkar ditt tema
 • Vad du har lärt dig
 • Vad var svårast
 • Vad var roligast
 • Vad tar du med dig till framtida projekt

Plats: Google Slides