Få all handledning, verktyg, hjälp och stöd som behövs för att komma in på din drömutbildning.
Få all handledning, verktyg, hjälp och stöd som behövs för att komma in på din drömutbildning.

Förberedande utbildning
Inredningsarkitektur & Möbeldesign.
Kursen

“Kursen riktar sig till dig som vill bli inredningsarkitekt eller formgivare och som vill söka till Konstfack, HDK, Beckmans, KADK och andra högskoleutbildningar inom inredningsarkitektur och design. Kursen är även för dig som vill få en inblick i inredningsarkitektur, rumslig gestaltning och design.”

Kursbeskrivning

Nuförtiden handlar formgivning, design och inredningsarkitektur inte längre om att skapa snygga möbler, miljöer och rum. Det som skapas ska vara relevant och tillföra något i det nutida samhället. Som designer ska du kunna ta ställning i stora samhällsfrågor och hitta lösningar på hur vi kan göra människors vardag bättre. Designhögskolor i Sverige och utomlands söker samhällskritiska, innovativa, nytänkande, engagerade framtida designers och arkitekter!

Frågor som genomsyrar kursen är: Hur kan vi skapa gemenskap? Hur kan vi skapa demokratiska, inkluderande mötesplatser? Hur minskar vi utsatthet och ensamhet? Och hur skapar vi trygghet i stadens offentliga rum? Det är dags att göra skillnad!

Fokus i denna kurs ligger på den konstnärliga processen, att utveckla dina personliga designkoncept, idéer och ditt eget konstnärliga uttryck. Samtidigt är kursen inriktad mot samhällets förändringar, aktuella utmaningar och problem. ‘Ensamhet versus gemenskap’ och ‘Interiör som upplevelse’ är två exempel på delkurser som ingår i kursen.

Vad kommer jag att lära mig?

Under den här kursen kommer du att få arbeta med grundläggande tekniker inom inredningsarkitektur, rumslig gestaltning och design. Kursen ger dig en inblick i tekniker och processer som en designer och inredningsarkitekt arbetar med vid en designuppdrag.

Vad får jag?

  • en mångfald av inspirerande, överskådliga och hanterbara designprojekt
  • konstruktiv individuell feedback och handledning
  • kunskaper i hur du kan framställa en karaktäristisk, unik portfolio med övertygande designprojekt för att komma in på designhögskolor
  • kunskaper i hur du kan producera spännande, representativa arbetsprover till designhögskolor
  • lär dig att utveckla, visualisera och presentera dina ideér

Ansök nu >

Hur fungerar det?

Kursen är uppdelad i olika designprojekt. Vi jobbar med ett projekt åt gången som bryts ner i hanterbara, överskådliga steg. I kursen ingår även tid och individuell handledning för dina arbetsprover, till exempel Konstfacks och HDKs.

Handledning

Handledningen ges i form av skriftlig feedback på ditt arbete och veckovisa individuella samtal. Du visar dina idéer och du får feedback som hjälper dig vidare. Feedbacken som ges är utvecklande och konstruktiv, där det som är bra betonas och där vikt läggs vid att utmanas till att fortsätta utveckla det egna projektet och att våga testa nya saker.

Feedbacken handlar inte om att få beröm, ‘godkänt’ eller kritik. Den är till för att komma vidare och kunna växa i din process och ditt projekt.

Ansökan och antagningskrav

Behöver jag några förkunskaper?
Nej, på denna kurs krävs det inga förkunskaper.
Skicka också med
På denna kurs krävs det inga ansökningshandlingar.
När får jag besked om jag kommit in?
På denna kurs gäller löpande antagning och principen först till kvarn. Det innebär att du är garanterad en plats i och med din anmälan under förutsättning att vi fortfarande har platser kvar att erbjuda.
Kursintyg
Efter genomförd kurs utfärdas kursintyg.

Ansök nu >

Tillkommande kostnader

Du behöver en arbetsplats (ett bord) och material såsom kartong, lim, kniv och skärmatta. Du behöver även ha tillgång till en dator, internet och digital kamera (mobiltelefon) och eventuellt en enkel skrivare.

Se materiallista